Tags

Related Posts

Share This

Maneges horen thuis in recreatiegebied en niet in landbouwgebied

foto: L. Hoon (CC)

De paardenliefhebberij is sterk in opmars. Op zich heeft Groen daar niets op tegen: hopelijk kunnen de eigenaars hun dieren steeds goed en gezond onderhouden. Gevolg is wel dat er steeds meer maneges komen, vaak in landbouwgebied.

Het lijkt erop dat de huidige wetgeving niet aan die trend is aangepast.
In antwoord op mijn vraag daarover, bevestigt minister-president Kris Peeters dat een manege met taverne die zich ook richt op toevallige passanten, niet thuishoort in agrarisch gebied. Het is dan een recreatieve bedrijfsactiviteit, die niet verenigbaar is met de bestemmingsvoorschriften van het agrarisch gebied.

De laatste jaren worden er over het hele land grote bouwwerken opgetrokken die meer dan alleen maar een visuele hypotheek leggen op de open ruimte. Op deze manier verdwijnt heel wat landbouwgrond die voor duurzame landbouw en voedselproductie kan worden aangewend.

De voorbije twee jaar werden 15 adviezen verstrekt door de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling met betrekking tot bouwaanvragen in het agrarisch gebied. Negen aanvragen kregen een gunstig advies.

Adviezen ADLO over bouwaanvragen in agrarisch gebied

In welke mate er rekening gehouden werd met die adviezen kon de minister-president niet zeggen: het advies is niet bindend en het zijn de gemeenten die de vergunning al dan niet verstrekken. Evenmin kon hij cijfers geven over de het aantal hectare landbouwgrond dat op die manier de voorbije jaren opging ten gunste van de paardenhouderij.